ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2022/23

Podstawowe informacje o szkole

Powiat: starachowicki

Gmina: Starachowice

Szkoła: publiczna

Organ prowadzący: Powiat Starachowicki
Planowana liczba oddziałów: 5

Planowana liczba miejsc w klasach I: 170

Baza szkoły: 25 sal lekcyjnych, pracownie przedmiotowe, 2 pracownie komputerowe, sala gimnastyczna i pełnowymiarowa hala sportowa, duża świetlica.

 

Oferta szkoły

Klasa 1a
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, j. angielski.
Nauczane języki:
I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, historia lub wos.

 

Klasa 1b
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia.
Nauczane języki:
I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia.

 

Klasa 1c
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język polski, j. angielski.
Nauczane języki: I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, geografia lub wos.

 

Klasa 1d
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, j. angielski.
Nauczane języki:
I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka.

 

Klasa 1e
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka.
Nauczane języki:
I - język angielski, II - język niemiecki, j. francuski, j. rosyjski.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka lub informatyka.