Szukaj

A A A

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Starachowicach jest placówką o bogatych tradycjach historycznych. Jest szkołą znaną i cenioną, kultywującą bogate tradycje humanistyczne. Jednak to nie historia, ale współczesność decyduje o jej wartości.
Nasza szkoła - to przede wszystkim ludzie: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, otwarta na zmiany, tworząca zintegrowany zespół oraz rodzice, którzy chętnie współpracują z nauczycielami przy realizacji zadań wynikających z funkcji szkoły jako placówki wychowawczo-opiekuńczej.

I LO w Starachowicach oferuje swoim uczniom i kandydatom wysoki poziom kształcenia w zakresie umożliwiającym kontynuację nauki na wybranej wyższej uczelni.

Największe atuty naszej szkoły to:

  • bezpieczeństwo uczniów, wynikające z faktu, iż prowadzone są programy profilaktyczne, zapobiegające uzależnieniom;
  • przyjazna atmosfera;
  • otwartość na problemy uczniów;
  • edukacja kulturalna i europejska, przygotowująca do promowania naszego kraju w każdym miejscu świata;
  • liczne inicjatywy wychodzące od uczniów;
  • wysokie wyniki nauczania;
  • możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych w kraju i w państwach Unii Europejskiej;
  • dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki swobodnemu korzystaniu z internetu.

Nasze liceum jest szkołą kreowania aspiracji edukacyjnych młodzieży. Stwarza uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje ich do sprostania wyzwaniom przyszłości.