Szukaj

A A A
Lekcje fizyki w naszej szkole to nie tylko teoria. Klaudia i Dominik pokażą wam najnowszy projekt klasy 2e1 - WAHADŁO REZONANSOWE!
Zapraszamy do oglądania!
 

UWAGA!!!

Już w najbliższy CZWARTEK 24.03.2022 w naszej szkole odbędzie się „no backpack day”, czyli dzień bez plecaka. Tego dnia osoby, które przyniosą książki w alternatywnej rzeczy do plecaka będą niepytani. Czekamy na wasze ciekawe pomysły!

 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Starachowicach jest placówką o bogatych tradycjach historycznych. Jest szkołą znaną i cenioną, kultywującą bogate tradycje humanistyczne. Jednak to nie historia, ale współczesność decyduje o jej wartości.
Nasza szkoła - to przede wszystkim ludzie: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, otwarta na zmiany, tworząca zintegrowany zespół oraz rodzice, którzy chętnie współpracują z nauczycielami przy realizacji zadań wynikających z funkcji szkoły jako placówki wychowawczo-opiekuńczej.

I LO w Starachowicach oferuje swoim uczniom i kandydatom wysoki poziom kształcenia w zakresie umożliwiającym kontynuację nauki na wybranej wyższej uczelni.

Największe atuty naszej szkoły to:

  • bezpieczeństwo uczniów, wynikające z faktu, iż prowadzone są programy profilaktyczne, zapobiegające uzależnieniom;
  • przyjazna atmosfera;
  • otwartość na problemy uczniów;
  • edukacja kulturalna i europejska, przygotowująca do promowania naszego kraju w każdym miejscu świata;
  • liczne inicjatywy wychodzące od uczniów;
  • wysokie wyniki nauczania;
  • możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych w kraju i w państwach Unii Europejskiej;
  • dostęp do światowych zasobów informacji, dzięki swobodnemu korzystaniu z internetu.

Nasze liceum jest szkołą kreowania aspiracji edukacyjnych młodzieży. Stwarza uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowuje ich do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Dnia 1 września 1936 roku rozpoczęło swoją działalność Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Starachowicach. Pierwsze egzaminy wstępne do szkoły odbyły się 24 czerwca i 2 września 1936 roku.

Lata wojny zostały wykorzystane przez pedagogów i uczniów na naukę w tajnych kompletach, która trwała do 5 lutego 1945 roku, wtedy też rozpoczęto normalne zajęcia dydaktyczne.

Dnia 4 czerwca 1945 roku ówczesny minister oświaty zarządził, iż z dniem 1 lipca 1945 roku tworzy się Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach.

Z dniem 15 maja 1964 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach nadało najstarszej szkole w mieście nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Dnia 15 lutego 1994 roku I LO zostało przyjęte w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Dariusz Lipiec

Z-ca Dyrektora Szkoły

mgr Bohdan Izak

Podkategorie