Szukaj

A A A

Dnia 1 września 1936 roku rozpoczęło swoją działalność Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Starachowicach. Pierwsze egzaminy wstępne do szkoły odbyły się 24 czerwca i 2 września 1936 roku.

Lata wojny zostały wykorzystane przez pedagogów i uczniów na naukę w tajnych kompletach, która trwała do 5 lutego 1945 roku, wtedy też rozpoczęto normalne zajęcia dydaktyczne.

Dnia 4 czerwca 1945 roku ówczesny minister oświaty zarządził, iż z dniem 1 lipca 1945 roku tworzy się Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach.

Z dniem 15 maja 1964 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach nadało najstarszej szkole w mieście nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Dnia 15 lutego 1994 roku I LO zostało przyjęte w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO.